THIÊN SƠN - CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM

10/06/2024

NỘI DUNG NỘI DUNG & PHẦN THƯỞNG
Thông tin tính năng
 • Đẳng cấp yêu cầu: 80 trở lên
 • Phí báo danh: 3000 lượng
 • Hình thức tống kim: Cừu Sát và Bảo Vệ Nguyên Soái
Báo Danh Tống Kim
 • Sử dụng Thần Hành Phù hoặc Tống Kim Chiêu Thư
 • Khu vực báo danh Phe Tống: Phía Bắc thành Tương Dương
 • Khu vực báo danh Phe Kim: Phía Nam Chu Tiên Trấn
Thời gian diễn ra

Thời gian diễn ra và quyền lợi

 • 13:00: tạm đóng, Sử mở lại sau bảo trì ngày 18/06/2024
 • 21:00: 
  • Hỗ trợ máu free
  • Hỗ trợ mua máu nhanh
  • X3 điểm tích lũy trong trận khi tiêu diệt người chơi khác

 

Cơ chế báo danh
 • Giới hạn: 4 Acc / IP
 • Cơ chế báo danh: 
  • T2-4-6-CN: Báo danh tùy chọn phe Tống hoặc Kim
  • T3-5-7: Báo danh random phe
  • Acc thứ 2 sẽ vào cùng phe với acc đã báo danh trước đó
  • Acc đã báo danh trên IP nào chỉ có thể tham gia được trên IP đó,
   đổi IP khác sẽ không thể tham gia Tống Kim
Phần thưởng theo thành tích trong trận
 • Hiệu Úy:
  • 3,000,000 Exp
 • Thống Lĩnh:
  • 5,000,000 Exp
  • 3 Mật Tịch Kỹ Năng 90 (Khóa - HSD 1 ngày)
 • Phó Tướng:
  • 7,000,000 Exp
  • 4 Mật Tịch Kỹ Năng 90 (Khóa - HSD 1 ngày)
 • Đại Tướng:
  • 8,000,000 Exp
  • 5 Mật Tịch Kỹ Năng 90 (Khóa - HSD 1 ngày)
 • Đạt 15,000 điểm trở lên:
  • 10,000,000 Exp
  • 5 Mật Tịch Kỹ Năng 90 (Khóa - HSD 1 ngày)
Thưởng TOP 10
 • Top 1:
  • 3,000,000 Exp
  • Vòng Sáng và Danh Hiệu: Đại Tướng Quân (HSD: 24h)
 • Top 2: 2,000,000 Exp
 • Top 3: 1,000,000 Exp
 • Top 4 - 10: 800,000 Exp
Điểm khi kết thúc trận
 • Phe thắng: 5,000,000 Exp
 • Phe thua: 2,000,000 Exp
Đổi điểm tích lũy Tống Kim
 • < 139: 50,000
 • 140 ~ 149: 80,000
 • 150 ~ 159: 90,000
 • 160 ~ 169: 100,000
 • 170 ~ 179: 110,000
 • 180 ~ 189: 120,000
 • 190 ~ 194: 130,000
 • 195 ~ 200: 150,000
Một số Lưu ý

Reset điểm tống kim: Hệ thống sẽ reset điểm tích lũy Tống Kim về lại 0 tại các thời điểm sau, chư vị cần phải sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được của các ngày trước đó:

 • Lúc 06:00 thứ 2 hàng tuần
 • Lúc 00:00 ngày 1/1 hàng năm

Nghiêm cấm các hành vi không đẹp khi tham gia Tống Kim tại Võ Lâm Chính Tông ở khung giờ 21:00 hàng ngày

 • Post điểm giữa các người chơi với nhau

Hình thức xử phạt:

 • Vi phạm lần đầu: Khóa tài khoản 1 ngày
 • Vi phạm lần thứ 2: Khóa tài khoản 7 ngày
 • Vi phạm lần thứ 3: Khóa tài khoản vĩnh viễn

Hình thức xác định vi phạm

 • Dựa theo video người chơi cung cấp
 • GM tuần tra


BÀI LIÊN QUAN :