THẤT THÀNH ĐẠI CHIẾN

05/07/2024


(Hoặc tải bản đồ không có đánh số thứ tự các cổng tại đây)

Chiếm được thành thị sẽ là bước tiến lớn để khởi hưng bang hội, xưng danh bổn bang, cùng chiêu mộ các kỳ nhân dị sỹ hợp lực vì cuộc chiến tranh ngôi Thiên Tử. Thế sự diễn biến ra sao chư vị hãy cùng chờ đón…

I. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Thời gian báo danh: 18h00 – 19h00 thứ 6 hàng tuần
 • Thời gian tham chiến: 20h00 thứ 6 hàng tuần
 • Thời gian khai chiến: 20h30 - 21h30 thứ 6 hàng tuần
 • Điều kiện tham gia:
  • Đẳng cấp yêu cầu: 90 trở lên
  • Tất cả bang hội và thành viên (đã vào bang đủ 24 giờ) có thể tham gia

II. NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN

NPC VÀ VẬT PHẨM CHỨC NĂNG


Xa Phu Công Thành

 • Vị trí: cửa Đông của thất đại thành thị
 • Chức năng:
  • Báo danh tham gia thất thành đại chiến
  • Nhận thưởng Thất Thành Đại Chiến
  • Hỗ trợ di chuyển vào khu việc khai chiến của Thất Thành Đại Chiến


Công Thành Lễ Bao

 • Nguồn gốc: Phần thưởng cho các bang hội chiếm thành
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng. Không thể ném ra.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải sẽ ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Lưu ý:
  • Số lượng sẽ cộng dồn nếu chiếm được nhiều thành.
  • Sau 23h50 ngày thứ sáu, nếu không nhận phần thưởng sẽ bị hủy
 • Phần thưởng: Xem chi tiết ở bên dưới

III. HƯỚNG DẪN BÁO DANH

Từ 18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần Bang Chủ các Bang Hội đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành tham gia báo danh
(Các bang hội đang chiếm thành thì không cần báo danh)
Yêu cầu: 2.000 vạn lượng

Báo danh thành công sẽ nhận được thông báo

Lưu ý:

 • Không đủ tiền trong hành trang sẽ không thể báo danh thành công.
 • Bang đang chiếm thành không cần phải tham gia báo danh (Trong tuần đầu tiên áp dụng Thất Thành Đại Chiến thì tất cả các bang hội đều phải báo danh)
 • Không được chuyển vị Bang Chủ sau khi báo danh thành công (trong thời gian từ khi bắt đầu Báo Danh đến khi kết thúc thời gian nhận thưởng Công Thành)

IV. HƯỚNG DẪN THAM GIA

Vào 20h00 thứ sáu hàng tuần, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành hoặc sử dụng Thần Hành Phù để vào bản đồ công thành.

Truyền tống tại Xa Phu Công Thành

 

Truyền tống trực tiếp bằng Thần Hành Phù
Nhận vật đứng tại thành nào sẽ được đưa vào bản đồ Công Thành của thành đó.

Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ.

Lưu ý:

 • Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
 • Đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành ở thành nào sẽ vào bản đồ công thành của thành đó.
 • Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
 • 20h30 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu khai chiến
 • Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
 • Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không bị hạ sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
 • 1 bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.

V. PHẦN THƯỞNG:

 • Phần thưởng Kinh Nghiệm - Tiền Vạn - Lễ Bao
THÀNH TRƯỜNG SƠN & GIANG SƠN TIÊN SƠN PHẬT SƠN THIÊN SƠN NGÂN LƯỢNG LỄ BAO
Biện Kinh 1,500,000,000 500,000,000 300,000,000 10,000,000 5,000 50
Lâm An 1,000,000,000 300,000,000 200,000,000 8,000,000 5,000 30
Phượng Tường 600,000,000 150,000,000 100,000,000 6,000,000 3,000 20
Thành Đô 600,000,000 150,000,000 100,000,000 6,000,000 3,000 20
Tương Dương 600,000,000 150,000,000 100,000,000 6,000,000 3,000 20
Đại Lý 300,000,000 100,000,000 70,000,000 5,000,000 3,000 10
Dương Châu 300,000,000 100,000,000 70,000,000 5,000,000 3,000 10
 • Phần thưởng Tiền Đồng
THÀNH TRƯỜNG SƠN & GIANG SƠN & TIÊN SƠN PHẬT SƠN & THIÊN SƠN
Biện Kinh 800 Tiền đồng 800 Tiền đồng
Lâm An 800 Tiền đồng 800 Tiền đồng
Phượng Tường 300 Tiền đồng 500 Tiền đồng
Thành Đô 300 Tiền đồng 500 Tiền đồng
Tương Dương 300 Tiền đồng 500 Tiền đồng
Đại Lý 300 Tiền đồng 500 Tiền đồng
Dương Châu 300 Tiền đồng 500 Tiền đồng

 

 

Lưu ý về phần thưởng điểm kinh nghiệm: 

 • Thành viên cần đạt ít nhất 10 điểm tích lũy cá nhân trở lên (tương ứng với 10 phút có mặt trong các chiến trường) mới có thể nhận thưởng
 • Khi thành viên đứng trong bản đồ Công Thành mỗi 1 phút sẽ nhận 1 điểm tích lũy
 • Bang hội cần đánh gãy Long Trụ của thành và chiếm trụ khi kết thúc thời gian thì mới có thể nhận Exp thưởng của thành thị đó
 • Nếu bang hội chiếm nhiều thành thì số Exp nhận được sẽ là tổng của các thành đã chiếm

Lưu ý về phần thưởng Công Thành Lễ Bao:

 • Bang Chủ đại diện Bang Hội chiếm thành nhận phần thưởng Công Thành Lễ Bao tương ứng theo thành đã chiếm
 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thời gian nhận: 21h45 đến 23h50 thứ 6 (Sau 23h50 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa).
 • Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao, mỗi lần nhận cách nhau 2 phút. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.
 • Hành trang còn ít nhất 10 ô trống mới có thể nhận thưởng.

Công Thành Lễ Bao: khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

TRƯỜNG SƠN GIANG SƠN TIÊN SƠN PHẬT SƠN THIÊN SƠN
Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim Thiết La Hán Tẩy Tủy Kinh Tẩy Tủy Kinh
Tiềm Long Bí Bảo Tiềm Long Bí Bảo Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim Võ Lâm Mật Tịch Võ Lâm Mật Tịch
Chí Tôn Bí Bảo Lam Thủy Tinh Tiềm Long Bí Bảo Thiết La Hán Thiết La Hán
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh Lam Thủy Tinh Tiên Thảo Lộ Tiên Thảo Lộ
Tử Thủy Tinh Lục Thủy Tinh Tử Thủy Tinh Đại Lực hoàn Đại Lực hoàn
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch Lục Thủy Tinh Phi Tốc hoàn Phi Tốc hoàn
Tinh Hồng Bảo Thạch Kim Quang Lệnh Tinh Hồng Bảo Thạch Lam Thủy Tinh Lam Thủy Tinh
Kim Quang Lệnh Tiên Thảo Lộ đặc biệt Tiên Thảo Lộ đặc biệt Tử Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Tiên Thảo Lộ đặc biệt Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Tiên Thảo Lộ  Lục Thủy Tinh Lục Thủy Tinh
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Tẩy Tủy Kinh Quế Hoa Tửu Tinh Hồng Bảo Thạch Tinh Hồng Bảo Thạch
Lệnh Bài Chiến Mã Chiếu Dạ Võ Lâm Mật Tịch Đại Lực hoàn Sách kỹ năng 90 Sách kỹ năng 90
Lệnh Bài Chiến Mã Xich Thố Lệnh Bài Tinh Anh Phi Tốc hoàn Bàn Nhược Tâm Kinh Bàn Nhược Tâm Kinh
Lệnh Bài Chiến Mã Tuyệt Ảnh Lệnh Bài Chiến Mã Chiếu Dạ Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
Lệnh Bài Chiến Mã Đích Lô Lệnh Bài Chiến Mã Xich Thố Tẩy Tủy Kinh Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Lệnh Bài Chiến Mã Ô Vân Lệnh Bài Chiến Mã Tuyệt Ảnh Võ Lâm Mật Tịch Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
500 vạn Lệnh Bài Chiến Mã Đích Lô Lệnh Bài Tinh Anh Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
800 vạn Lệnh Bài Chiến Mã Ô Vân Mảnh An Bang Cúc hoa Thạch chỉ hoàn Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái
1000 vạn An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên Mảnh Hiệp Cốt Tình Ý Kết Mảnh Hiệp Cốt Tình Ý Kết
Ô Vân Đạp Tuyết An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn Mảnh An Bang Điền Hoàng thạch ngọc bội Mảnh Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Mảnh Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
Xích Thố An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 100 vạn 100 vạn
Tuyệt Ảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 100 vạn 300 vạn 300 vạn
Đích Lô 500 vạn 300 vạn 500 vạn 500 vạn
  800 vạn 500 vạn    
  1000 vạn      
  Ô Vân Đạp Tuyết      
  Xích Thố      
  Tuyệt Ảnh      
  Đích Lô      

Võ Lâm Chính Tông kính bút!

 

 BÀI LIÊN QUAN :