THIÊN SƠN - CÁC SỰ KIỆN ĐUA TOP

24/05/2024

Thân gửi chư vị huynh đệ!
Gửi đến chư vị chuỗi sự kiện đua top tại máy chủ mới Thiên Sơn
 • Thời gian Alpha Test: 10h00 ngày 21/05/2024
 • Chính thức khai mở: 10h00 ngày 25/05/2024

Các sự kiện đua TOP gồm có:

 • Đua top 3 ngày: Thưởng cho Top 10 toàn server
 • Đua top 3 ngày: Thưởng cho Top 1 mỗi môn phái (Bao gồm 10 môn phái)
 • Đua top cấp độ 99: 10 cao thủ đạt cấp độ 99 đầu tiên sẽ nhận được những phần thưởng giá trị
 • Đua top cấp độ 120: 10 cao thủ đạt cấp độ 120 đầu tiên sẽ nhận được những phần thưởng giá trị
 • Đua top Dã Tẩu: Khi hoàn thành đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được các phần quà tương ứng
 • Bang hội đạt 100 thành viên sẽ nhận được code quà tặng cho toàn thể bang hội
 • Đua top level mỗi ngày: Mỗi ngày sẽ cập nhật lại bảng xếp hạng và trao tặng hào quang cho Top 3 server và Top 1 mỗi môn phái
 • Đua Top Tống Kim: Tặng thưởng Top 10 mỗi trận, Top 10 người có tổng tích lũy cao nhất của toàn sự kiện, tặng quà khi đạt mốc tích lũy của sự kiện
 • ... Và vô số các hoạt động lớn nhỏ đang chờ đợi chư vị khám phá !!

NPC LIÊN QUAN:

1. SỰ KIỆN ĐUA TOP 3 NGÀY: TOP 10 TOÀN SERVER

 • Thời gian đua TOP: Từ khi khai mở máy chủ đến bảo trì định kỳ: 16h00 ngày 28/05/2024
 • Phần thưởng cho TOP 10 toàn server: Tất cả các vật phẩm đều có thể giao dịch
 • Cơ chế phát thưởng: 
  • Sau khi tổng kết chư vị cao thủ có tên trong BXH vui lòng tới NPC Đua TOP Bang Hội để nhận thưởng Đua TOP 3 Ngày
Thứ hạng Phần Thưởng Số Lượng
Top 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Top 2 Xích Thố 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Top 3 Đích Lô 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Top 4 Tử Thủy Tinh 1
Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Top 5 - 10 Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
 • Lưu ý:
  • Căn cứ vào Bảng Xếp Hạng Top 10 được cập nhật thường xuyên tại NPC Đua Top Bang Hội
  • Do bảng xếp hạng sẽ cập nhật mỗi khí người chơi đi Xa Phu, do vậy trước thời điểm bảo trì, chư vị cần đi Xa Phu để hệ thống ghi nhận level mới nhất
  • Phần thưởng sẽ được trao chậm nhất là 3 ngày sau khi kết thúc đua top.
  • Các quyết định đưa ra dựa theo LOG ghi nhận của hệ thống và được đăng tải công khai trên Trang chủ để đảm bảo tính công bằng, khách quan. Quyết định Võ Lâm Chính Tông là quyết định cuối cùng.

2. SỰ KIỆN ĐUA TOP 3 NGÀY: PHẦN THƯỞNG TOP 1 MÔN PHÁI

 • Cơ chế phát thưởng: 
  • Sau khi tổng kết chư vị cao thủ có tên trong BXH vui lòng tới NPC Đua TOP Bang Hội để nhận thưởng Đua TOP 3 Ngày
Phần thưởng Số Lượng
Bí kíp võ công cấp 90 (Khóa)
(Tác dụng: Tự chọn bí kíp 90 bất kỳ. Bí kíp nhận được sẽ Khóa)
1
200 vạn lượng 1

3. SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẠT CẤP ĐỘ 99

 • Thời gian đua Top: Từ lúc khai mở đến 10h ngày 25/06/2024
 • Phần thưởng:
THỨ TỰ NHẬN THƯỞNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Bộ trang bị Định Quốc (random option) 1
2 Bộ trang bị Hiệp Cốt (random option) 1
3 Ngọc Bội Nhu Tình (random option) 1
4, 5, 6 Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tử Thủy Tinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Từ 7 đến 10 Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
 • Thể lệ:
  • Đối tượng: Tất cả mọi người chơi tại máy chủ Thiên Sơn
  • Điều kiện nhận thưởng: Nhân vật đạt level 99 trở lên mới nhận thưởng được.
  • Số lượng: Chỉ có 10 nhân vật nhận đầu tiên mới có phần thưởng
  • Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên (từ 1 – 10).
  • Khi đã đủ 10 nhân vật nhận thưởng thì không thể tiếp tục nhận thưởng.
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận tối đa 01 lần phần thưởng.
  • Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 58 ô trống.
 • Cơ chế phát thưởng:
  • Nhân vật đầu tiên đạt cấp 99 và đến NPC để nhận thưởng sẽ nhận được phần thưởng Top 1. Người thứ 2 sẽ nhận phần thưởng Top 2. Tương tự với các thứ hạng khác
  • Hệ thống sẽ tính thứ hạng dựa trên thứ tự nhận thưởng tại NPC, chứ không căn cứ vào thời gian đạt level 99 (Ví dụ đạt level 99 nhưng không đến nhận thưởng thì không tính)
  • Tất cả các vật phẩm thưởng đều có thể giao dịch được
  • Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên từ 1 đến 10:

4. SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẠT CẤP ĐỘ 120

 • Thời gian Đua Top: Từ lúc khai mở đến vĩnh viễn
 • Phần thưởng:
THỨ TỰ NHẬN THƯỞNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Hào Quang: Tung Hoành Thiên Hạ 1

1 bộ trang bị An Bang (Random option)

1
2 Bộ Định Quốc Max Option 1
Võ Lâm Mật Tịch 3
Tẩy Tủy Kinh 3
3 Bộ Hiệp Cốt Max Option 1
Võ Lâm Mật Tịch 3
Tẩy Tủy Kinh 3
4 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (vĩnh viễn) 1
Võ Lâm Mật Tịch 2
Tẩy Tủy Kinh 2
Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tử Thủy Tinh 1
5 Xích Thố (vĩnh viễn) 1
Võ Lâm Mật Tịch 2
Tẩy Tủy Kinh 2
Tử Thủy Tinh 2
Từ 6 đến 10 1 chiến mã ngẫu nhiên: Ô Vân, Tuyệt Ảnh, Đích Lô 1
Võ Lâm Mật Tịch 2
Tẩy Tủy Kinh 2
 • Thể lệ:
  • Đối tượng: Tất cả mọi người chơi tại máy chủ Thiên Sơn
  • Điều kiện nhận thưởng: Nhân vật đạt level 120 trở lên mới nhận thưởng được.
  • Số lượng: Chỉ có 10 nhân vật nhận đầu tiên mới có phần thưởng
  • Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên (từ 1 – 10).
  • Khi đã đủ 10 nhân vật nhận thưởng thì không thể tiếp tục nhận thưởng.
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận tối đa 01 lần phần thưởng.
  • Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 58 ô trống.
 • Cơ chế phát thưởng:
  • Nhân vật đầu tiên đạt cấp 120 và đến NPC để nhận thưởng sẽ nhận được phần thưởng Top 1. Người thứ 2 sẽ nhận phần thưởng Top 2. Tương tự với các thứ hạng khác
  • Hệ thống sẽ tính thứ hạng dựa trên thứ tự nhận thưởng tại NPC, chứ không căn cứ vào thời gian đạt level 120 (Ví dụ đạt level 120 nhưng không đến nhận thưởng thì không tính)
  • Tất cả các vật phẩm thưởng đều có thể giao dịch được
  • Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên từ 1 đến 10:

5. SỰ KIỆN ĐUA TOP DÃ TẨU

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 28/05/2024 đến 10h ngày 25/06/2024
 • Nội dung: Nhân vật đạt mốc hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu theo bảng dưới đến đối thoại với NPC Đua Top Bang Hội ở Ba Lăng Huyện để nhận thưởng
Mốc Nhiện Vụ PHẦN THƯỞNG TÍNH CHẤT
HOÀN THÀNH 400 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Tẩy Tủy Kinh Khóa, HSD: 30 ngày
HOÀN THÀNH 300 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Tinh Hồng Bảo Thạch Khóa
10 vạn lượng  
HOÀN THÀNH 200 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Lam Thủy Tinh Khóa
HOÀN THÀNH 100 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 3 Tiên Thảo Lộ Khóa
 

6. SỰ KIỆN BANG HỘI ĐẠT 100 THÀNH VIÊN

 • Nội dung: Dành cho các bang hội đạt 100 thành viên trong máy chủ Thiên Sơn
 • Thể lệ: Khi bang hội đạt đủ 100 thành viên trong bang hội, chụp hình gửi lên Group Fanpage sẽ nhận được code (Chỉ có bang chủ mới nhận được phần thưởng)
 • Thời gian diễn ra: Đến hết ngày 25/06/2024
 • Phần thưởng: Mỗi bang hội sẽ nhận được 100 Code (gửi cho Bang Chủ) với phần thưởng như bảng dưới:
STT Phần Thưởng Đồng Thời Số Lương Ghi Chú
1 Dã Tẩu Lệnh Bài 5 7 Ngày, Khóa
2 Thiên Sơn Bảo Lộ 3 7 Ngày, Khóa
3 Tinh Hồng Bảo Thạch 1  Khóa
4 Lục Thủy Tinh 1 Khóa
5 Trường Mệnh hoàn 20 7 Ngày, Khóa
6 Bách Quả Lộ 20 7 Ngày, Khóa
 

7. NHẬN VÒNG SÁNG VÕ LÂM CAO THỦ

 • Thời gian: Xếp hạng mỗi ngày vào lúc 0h00
 • Thể lệ:
  • Bắt đầu xếp hạng và trao thưởng từ ngày khai mở máy chủ.
  • Hệ thống sẽ chỉ cập nhật và trao thưởng cho những nhân vật level 90 trở lên và nằm trong Top
  • Trao thưởng dựa trên bảng xếp hạng ở NPC Đua Top Bang Hội
  • Hệ thống sẽ tự cập nhật thứ hạng và môn phái, cao thủ các môn phái không cần quay về phái
  • Nhận thưởng hào quang tại NPC Đua Top Bang Hội (Từ 00h05 mỗi ngày)
  • Nếu 1 cao thủ vừa đạt TOP thế giới và TOP môn phái thì có quyền chọn 1 trong 2 hào quang tương ứng, sau khi chọn thì trong ngày hôm đó sẽ không thể nhận hào quang còn lại. Qua ngày khác vẫn thỏa điều kiện thì có quyền chọn lại 1 trong 2
  • Hạn sử dụng: Đến kỳ xếp hạng kế tiếp (Tức là 0h00 của ngày kế tiếp)
 • Phần thưởng:
  • Hào quang và danh hiệu cho cao thủ hạng 1, hạng 2, hạng 3 thế giới và 10 cao thủ hạng 1 của mỗi môn phái
  • Thời gian xét thưởng Top level: 0h00 mỗi ngày (Vào thời điểm này sẽ set bảng xếp hạng và những cao thủ có tên sẽ được nhận hào quang)
  • Xét thưởng Top Tống Kim: Kết thúc trận 21h mỗi ngày

 

8. ĐUA TOP TỐNG KIM 

 • Tặng thưởng cho các cao thủ khi tham gia Tống Kim 21h
  • Top 10 mỗi trận đấu
  • Có tổng điểm tích lũy của toàn sự kiện đạt Top 10
  • Có tổng điểm tích lũy đạt các mốc yêu cầu
 • Phần thưởng: Sẽ cập nhật chi tiết khi khai mở tính năng Tống Kim

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :