Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

S3 - ĐIỀU CHỈNH DÃ TẨU

15/09/2023

Thân gửi chư vị huynh đệ!

Sau một thời gian sáp nhập 2 máy chủ Kim Sơn và Châu Giang thành máy chủ mới Giang Sơn, tình hình chiến sự ở đây vẫn rất gay cấn và lúc nào cũng căng thẳng. Và để phù hợp với tình hình của game tại máy chủ Giang Sơn, VLCT sẽ tiến hành điều chỉnh ở tính năng Dã Tẩu để người chơi có thêm niềm vui và động lực. Cụ thể: Điều chỉnh phần thưởng ở các mốc nhiệm vụ từ 1 đến 8000 (Áp dụng chung cho cả máy chủ S1)

MỐC NHIỆM VỤ PHẦN THƯỞNG
Các mốc 100, 200, ... Tiên Thảo Lộ
500 Thủy Tinh ngẫu nhiên
1000 Tinh Hồng Bảo Thạch
1500 Tử Thủy Tinh 
2000 Bảo Rương Dã Tẩu An Bang
2500 Võ Lâm Mật Tịch
3000 Bảo Rương Dã Tẩu An Bang
4000 Bảo Rương Dã Tẩu An Bang
5000 1 trang bị HKMP ngẫu nhiên thuộc tính (Danh sách bên dưới)
6000 Bảo Rương Dã Tẩu An Bang
7000 Bảo Rương Dã Tẩu An Bang
8000 1 trang bị HKMP ngẫu nhiên thuộc tính (Danh sách bên dưới)

 

MỐC 5000 - DANH SÁCH TRANG BỊ HKMP

Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp
Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán

 

MỐC 8000 - DANH SÁCH TRANG BỊ HKMP

Tứ Không Giáng Ma Giới đao  
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa  
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp  
Ngự Long Tấn Phong Hộ Uyển  
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù  
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp  
U Lung Kim Xà Phát đái  
Chú Phược Phá giáp đầu hoàn  
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu  
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài  
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển  
Bích Hải Hồng Lăng Ba  
Địch Khái Cửu Đại Cái Y  
Địch Khái Lục Ngọc Trượng  
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương  
Ma Hoàng Kim Giáp Khôi  
Cập Phong Tam Thanh Phù  
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới  
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan  
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội 

 

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :