QUẦN LONG HỘI - THIÊN SƠN

31/05/2024

Từ thuở xa xưa trong chốn võ lâm, các cuộc tranh đấu phân định ngôi vị hay phân chia tài nguyên diễn ra thường xuyên khiến dân tình đã bao phen cơ cực. Trên tinh thần nhiệt huyết và tạo điều kiện thuận lợi nhất đến các bang hội cũng như những người chơi đơn lẻ, nay Võ Lâm Chính Tông sẽ khai mở bản đồ tính năng mới để giúp chư vị có đất phô diễn tài năng võ nghệ và bản lĩnh của chính mình.

Trong khi Chiến Long Động đã quá cũ kỹ và có nhiều bất cập thì Quần Long Hội ra đời, đây sẽ là chiến trường thể hiện sức mạnh của các bang hội cũng như các cao thủ tinh anh từ khắp bốn phương tụ hội về, để cùng nhau tranh đoạt những bảo vật hiếm có trong võ lâm.

THỜI GIAN DIỄN RA
 • Đợt 1: 12h00 đến 12h30 hàng ngày
 • Đợt 2: 20h00 đến 20h30 hàng ngày
TÍNH CHẤT CỦA
BẢN ĐỒ
 • Mặc định ở trạng thái chiến đấu, PK theo màu sắc của nhân vật
 • Điểm hồi sinh: Biện Kinh
 • Chết không mất Exp, không rớt PK
 • Có thể di chuyển vào bản đồ 15 phút trước khi hoạt động diễn ra (Tức là 11h45 ở đợt 1 và 19h45 ở đợt 2)
 • Báo danh vào Quần Long Hội thông qua NPC Xa Phu tại Nam Nhạc Trấn, sau khi báo danh chư vị có thể di chuyển vào map từ các NPC Xa Phu thành thị
  • Lưu ý: Yêu cầu chư vị phải có đẳng cấp 80 trở lên, đã gia nhập môn phái và đã gia nhập bang hội mới có thể báo danh
 • Khi kết thúc hoạt động lúc 12h30 và 20h30 mỗi ngày, người chơi được hệ thống đưa ra khỏi bản đồ
 • Không thể sử dụng các loại phù
 • Mỗi IP chỉ cho phép 4 nhân vật di chuyển vào bản đồ này
 • Bản đồ có 4 điểm truyền tống, từ Xa Phu có thể di chuyển trực tiếp đến 1 trong 4 điểm truyền tống

DIỄN TIẾN CỦA
HOẠT ĐỘNG
LÚC 12:00

 • 11h45: Bản đồ Quần Long Hội mở cửa, có thể di chuyển vào
 • 12h00: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 1)
 • 12h01: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h05: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 2)
 • 12h06: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h10: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 3)
 • 12h11: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h30: Di chuyển người chơi ra khỏi bản đồ

DIỄN TIẾN CỦA
HOẠT ĐỘNG
LÚC 20:00

 • 19h45: Bản đồ Quần Long Hội mở cửa, có thể di chuyển vào
 • 20h00:
  • Xuất hiện Hạt Huy Hoàng
 • 20h01:
  • Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 20h05:
  • Xuất hiện Hạt Huy Hoàng
 • 20h06:
  • Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 20h10:
  • Xuất hiện Hạt Huy Hoàng
 • 20h11:
  • Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 20h30: Di chuyển người chơi ra khỏi bản đồ

 

 • Sau khi xuất hiện 1 phút sẽ kết thành Quả Huy Hoàng
 • Điều kiện nhặt quả: cấp 80 trở lên
 • Khi nhặt sẽ xuất hiện thanh trượt 10 giây
 • Khi nhặt sẽ ngẫu nhiên nhận được Quả Huy Hoàng (Trung)

Quả Huy Hoàng (Trung)
 • Công dụng: Nhận được 2.000.000 Exp
 • Giới hạn sử dụng: 1 ngày sử dụng tối đa 5 Quả Huy Hoàng
  • Đẳng cấp sử dụng: 80 trở lên
 • Chưa cập nhật

Quả Hoàng Kim
 • Chưa cập nhật

 

Với bản đồ này, Bổn Trang hy vọng rằng tất cả mọi bang hội đều có khả năng nhận được những phần quà có giá trị, và cả những người chơi đơn lẽ vẫn có thể nhận quà dựa trên khả năng của bản thân!

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :