PHÂN RÃ TRANG BỊ HKMP

11/06/2024

Thân gửi chư vị Võ Lâm đồng đạo !!

Thời gian qua, đã xuất hiện khá nhiều những trang bị Hoàng Kim Môn Phái. Bên cạnh những trang bị ghép được option cao, cũng có những trang bị khi ép ra chỉ số không được như ý người ghép, đẩy chủ nhân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ thì thương,  vương thì tội. Do vậy, bổn trang xin phép ra mắt tính năng mới: rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái giúp các chư vị giải quyết vấn đề nan giải này. 

1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Yêu cầu người chơi có đẳng cấp từ 120 trở lên
 • Máy chủ áp dụng: Trường Sơn - Giang Sơn - Tiên Sơn

2. NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN

NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN THÔNG TIN CHI TIẾT


Thợ Rèn Tây Vực

Vị trí: Nam Nhạc Trấn (207/197)
Chức năng mới: Rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái


Thủy Tinh

Nguồn gốc: Có thể nhận được thông qua các tính năng
Chức năng vật phẩm:

 • Có thể bỏ nhiều vật phẩm cùng lúc để tăng tỉ lệ %
 • Tăng 1% Tỉ lệ phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái


Thần Bí Khoáng Thạch

Nguồn gốc: Sẽ được cập nhật vào các tính năng và Event
Chức năng vật phẩm:

 • 1 vật phẩm có tác dụng tăng 10% Tỉ lệ phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái
 • Có thể bỏ nhiều vật phẩm cùng lúc để tăng tỉ lệ %


Nữ Oa Tinh Thạch

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
Chức năng vật phẩm:

 • Nguyên liệu bắt buộc trong việc phân rã một món trang bị Hoàng Kim Môn Phái
 • 1 vật phẩm có tác dụng tăng 10% Tỉ lệ phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái
 • Có thể bỏ nhiều vật phẩm cùng lúc để tăng tỉ lệ %

3. HƯỠNG DẪN CHI TIẾT TÍNH NĂNG

 • Đối thoại với NPC Thợ Rèn Tây Vực tại Nam Nhạc Trấn (207/197)

 • Chọn Rã Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

 • Bỏ các nguyên liệu cần thiết vào trong hộp thoại:
  • Yêu cầu bắt buộc: 01 trang bị Hoàng Kim Môn Phái (BẮT BUỘC), danh sách các trang bị được phép phân rã chư vị vui lòng xem bảng bên dưới.
  • Yêu cầu bắt buộc: 01 Nữ Oa Tinh Thạch (Buộc phải có ít nhất 1 Nữ Oa Tinh Thạch)
  • Yêu cầu bắt buộc: 1000 vạn (Hệ thống sẽ tự trừ từ hành trang của nhân vật)
  • Thủy tinh các loại: Tăng thêm 1% (Bỏ nhiều thì sẽ cộng dồn)
  • Thần bí khoáng thạch: Tăng thêm 10% (Bỏ nhiều thì sẽ cộng dồn)
  • Nữ Oa Tinh Thạch: Tăng thêm 10% (Bỏ nhiều thì sẽ cộng dồn)
  • Tỷ lệ phần trăm càng cao thì số mảnh thu về càng nhiều

 • Tỷ lệ phân rã mảnh tương ứng như sau:
TỶ LỆ SỐ MẢNH NHẬN ĐƯỢC
10% ~ 19% 8 ~ 16 mảnh
20% ~ 29% 16 ~ 24 mảnh
30% ~ 39% 24 ~ 32 mảnh
40% ~ 49% 32 ~ 40 mảnh
50% ~ 59% 40 ~ 48 mảnh
60% ~ 69% 48 ~ 56 mảnh
70% ~ 79% 56 ~ 64 mảnh
80% ~ 89% 64 ~ 72 mảnh
90% ~ 99% 72 ~ 80 mảnh
100% 80 mảnh

Lưu ý: Không áp dụng phân rã với các loại trang bị hoàng kim đang trong trạng thái như sau:

 • Trang bị khóa vĩnh viễn
 • Trang bị đang ở trạng thái khóa bảo hiểm (Cần mở khóa mới có thể phân rã)
 • Trang bị có hạn sử dụng
 • Trang bị bị hư hỏng nặng (cực sắt)

4. DANH SÁCH TRANG BỊ HOÀNG KIM ĐƯỢC PHÉP PHÂN RÃ

 • Có thể phân rã tất cả các trang bị Hoàng Kim Môn Phái hiện có, LOẠI TRỪ các trang bị sau chưa được phép phân rã: 
TRƯỜNG SƠN
(CÁC TRANG BỊ CHƯA ĐƯỢC PHÉP PHÂN RÃ)
GIANG SƠN
(CÁC TRANG BỊ CHƯA ĐƯỢC PHÉP PHÂN RÃ)

TIÊN SƠN

(CÁC TRANG BỊ CHƯA ĐƯỢC PHÉP PHÂN RÃ)

 

 • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
 • Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
 • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 
 • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
 • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
 • Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 
 • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
 • Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
 • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 
 • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
 • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
 • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
 • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
 • Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 
 • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
 • Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
 • Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
 • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
 • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
 • Tứ Không Giới Luật Pháp giới
 • Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
 • Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển
 • Kế Nghiệp HỏaVân Kỳ Lân Thủ 
 • Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn
 • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
 • Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
 • Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ 
 • Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
 • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 
 • Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ 
 • Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
 • Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
 • Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn
 • U Lung Xích Yết Mật trang
 • U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
 • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 
 • Minh ảo U Độc ám Y
 • Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
 • Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
 • Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn
 • Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
 • Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
 • Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa
 • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
 • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
 • Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
 • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
 • Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
 • Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
 • Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
 • Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn
 • Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ 
 • Địch Khái Triền Mãng yêu đái
 • Địch Khái Thảo Gian Thạch giới
 • Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
 • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
 • Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới
 • Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
 • Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
 • Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
 • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
 • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
 • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới
 • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
 • Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới
 • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
 • Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 
 • Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn
 • Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan
 • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
 • Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới
 • Vụ ảo Thúc Tâm chỉ hoàn
 • Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội

Mong rằng với tính năng này sẽ có thể giúp ít nhiều chư vị sở hữu các món trang bị với những chỉ số đẹp hơn.

Võ Lâm Chính Tông kính bút!

 BÀI LIÊN QUAN :