1
Máy chủ đặt tại Việt Nam - Đường truyền ổn định
Hỗ trợ VPN miễn phí cho người chơi ở nước ngoài
3
Giới hạn 4 acc/PC - 8acc/IP - 120 acc/bang
5
Cân bằng môn phái
Miễn phí giờ chơi
7
Không boss Sát thủ
9
Đầy đủ mọi chức năng của VNG mà các game JX khác
đang buộc phải tắt: Đóng tiền lên bang, Kỳ Trân Các, …
11
Không có kéo xe liên máy
2
Bản thân pháp
Nguyên bản CTC 2005
4
Đã hoạt động cực kỳ ổn định suốt 2 năm qua
6
Cày cuốc - Đồ xanh chủ đạo
8
Không bán Tiên Thảo Lộ, Võ Lâm Mật Tịch,
Tinh Hồng Bảo Thạch, Đại thành, …
10
Hỗ trợ tân thủ tận răng
12
Max 8 bình Tiên Thảo Lộ/ngày
Bảo mật qua SMS
Bảo mật đăng nhập bằng OTP
Bảo mật đăng nhập bằng mã máy
Không cần tắt AntiVirus &
Windows Defender
Auto Train: TinhLaGi Pro - Đầy đủ
chức năng, hoạt động mượt mà
PK: VAutoPK và hỗ trợ
free Kim Yến cho các bang hội
Chống Thiên Nhẫn bùm boss
Đánh người không lên skill 9x
Chống autologin
Chống máy ảo
Chống DDoS
Liên tục tổ chức giải đấu liên
server: Võ Lâm Minh Chủ,
Đệ Nhất Bang, Song tuyệt,
Tam tuyệt, …
Tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
Võ Lâm Chính Tông