THÔNG BÁO SÁP NHẬP KIM SƠN-CHÂU GIANG

28/02/2023

THÔNG BÁO: SÁP NHẬP MÁY CHỦ KIM SƠN-CHÂU GIANG

Võ Lâm Chính Tông sẽ tiến hành sáp nhập 2 máy chủ Kim Sơn - Châu Giang nhằm tạo sân chơi hấp dẫn hơn cho các cao thủ đang bôn tẩu tại 2 máy chủ này

 • Thời gian sáp nhập: Cuối tháng 4/2023 (Thời gian chi tiết sẽ được thông báo sau)
 • Đồng thời sẽ tiến hành điều chỉnh phần thưởng Exp cho các tính năng tại cả 2 máy chủ (Xem chi tiết phần điều chỉnh cho cả 2 máy chủ ở bên dưới)
 • Trong thời gian từ bây giờ đến khi sáp nhập:
  • Giảm giá bán Dã Tẩu Lệnh Bài tại shop Bảo Vật (Áp dụng đến khi tiến hành gộp máy chủ)
  • Ngoài các tính năng thì các sự kiện/hoạt động sẽ tăng lượng exp nhận được cho các cao thủ tại S4-Châu Giang
 • Sau khi sáp nhập, các phần thưởng Exp khi tham gia tính năng sẽ áp dụng theo máy chủ Kim Sơn như đã điều chỉnh bên dưới

MÁY CHỦ KIM SƠN

 • Điều chỉnh phần thưởng Exp cho các tính năng sau (Áp dụng từ nay về sau, và áp dụng cho cả máy chủ sau khi gộp)
  • Vượt Ải: Tăng Exp khi vượt thành công các ải
  • Tống Kim trận 21:00:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Tăng điểm tích lũy trong trận Tống Kim 21:00 mỗi ngày x4 Tích lũy x5 Tích lũy
  • Phong Lăng Độ:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Sang bờ Bắc thành công

   Nhận ngẫu nhiên 1 lượng lớn Exp
   4,000,000 Exp
   5,000,000 Exp
   6,000,000 Exp

   Nhận ngẫu nhiên 1 lượng lớn Exp
   8,000,000 Exp
   10,000,000 Exp
   13,000,000 Exp

  • Thử Thách Phong Lăng Độ:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Thủy Tặc Đầu Lĩnh

   Người tiêu diệt: 3,000,000 Exp
   Xung quanh: 2,000,000 Exp

   Người tiêu diệt: 5,000,000 Exp
   Xung quanh: 3,000,000 Exp

   Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

   Người tiêu diệt: 6,000,000 Exp
   Xung quanh: 4,000,000 Exp

   Người tiêu diệt: 10,000,000 Exp
   Xung quanh: 6,000,000 Exp

   Thủy Tặc Đại Tướng Quân

   Người tiêu diệt: 10,000,000 Exp
   Xung quanh: 7,000,000 Exp

   Người tiêu diệt: 15,000,000 Exp
   Xung quanh: 10,000,000 Exp

   Sang bờ Bắc thành công

   Nhận ngẫu nhiên 1 lượng lớn kinh nghiệm:
   3,000,000
   4,000,000
   5,000,000

   Nhận ngẫu nhiên 1 lượng lớn kinh nghiệm:
   8,000,000
   10,000,000
   13,000,000

  • Dã Tẩu:
   • Bỏ giới hạn sử dụng 20 Dã Tẩu Lệnh Bài / ngày
   • Điều chỉnh: Giảm giá bán Dã Tẩu Lệnh Bài tại shop Bảo Vật (Áp dụng đến khi tiến hành gộp máy chủ)
  • Bảo Hộ Tiêu:
   LOẠI TIÊU XA HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Tiêu Xa Đồng 7,000,000 Exp 10,000,000 Exp
  • Bắc Đẩu Lão Nhân:
   LOẠI NHIỆM VỤ HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Tìm NPC đối thoại 500,000 Exp 1,000,000 Exp
   Tìm vật phẩm 2,000,000 Exp 4,000,000 Exp
   Phục mệnh tổ đội 1,000,000 Exp 2,000,000 Exp
  • Nhiệm Vụ Thiên Long Hỏa Khí
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Nộp 3 tính vật Thiên Long: Tống Kim - Online - Dã Tẩu 3,000,000 Exp 5,000,000 Exp
   Nộp 4 tính vật Thiên Long: Tống Kim - Online - Dã Tẩu - Phong Lăng Độ 5,000,000 Exp 7,000,000 Exp
   Nộp 5 tính vật Thiên Long: Tống Kim - Online - Dã Tẩu - Phong Lăng Độ - Vượt Ải 7,000,000 Exp 12,000,000 Exp
  • BOSS Đại Hoàng Kim
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Khi tiêu diệt thành công 10,000,000 Exp 12,000,000 Exp
   Xung quanh Boss 5,000,000 Exp 7,000,000 Exp
  • Phú Quý Cẩm Hạp
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Sử dụng phú quý cẩm hạp 2,500,000 Exp 4,000,000 Exp
   Nhận thưởng số phổ thông 2,000,000 Exp 10,000,000 Exp
   Nhận thưởng số đặc biệt 10,000,000 Exp 80,000,000 Exp

MÁY CHỦ CHÂU GIANG

 • Điều chỉnh phần thưởng Exp cho các tính năng sau (Áp dụng từ nay đến khi gộp máy chủ. Sau khi gộp thì Exp thưởng khi tham gia tính năng sẽ áp dụng theo máy chủ Kim Sơn ở trên)
  • Đánh quái tại các khu vực luyện công: x3 Exp (Khi sử dụng Tiên Thảo Lộ thì sẽ thành x4)
  • Tiên Thảo Lộ và Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt: bỏ giới hạn sử dụng trong ngày
  • Vượt Ải: Tăng Exp khi vượt thành công các ải
  • Tống Kim trận 21:00:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Tăng điểm tích lũy trong trận Tống Kim 21:00 x4 Tích lũy x5 Tích lũy
   Phần thưởng đạt Danh Hiệu trong trận Tống Kim 21:00

   Hiệu Úy: 2,000,000 Exp
   Thống Lĩnh: 5,000,000 Exp
   Phó Tướng: 10,000,000 Exp
   Đại Tướng: 15,000,000 Exp

   Hiệu Úy: 5,000,000 Exp
   Thống Lĩnh: 10,000,000 Exp
   Phó Tướng: 20,000,000 Exp
   Đại Tướng: 30,000,000 Exp

  • Phong Lăng Độ:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Thủy Tặc Đầu Lĩnh 1,000,000 Exp 3,000,000 Exp
   Sang bờ Bắc thành công

   Nhận ngẫu nhiên 1 lượng lớn Exp
   4,000,000 Exp
   5,000,000 Exp
   6,000,000 Exp

   Chắc chắn nhận được
   20,000,000 Exp

  • Thử Thách Phong Lăng Độ:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Thủy Tặc Đầu Lĩnh

   Tiêu diệt: 3,000,000 Exp
   Xung quanh: 2,000,000 Exp

   Tiêu diệt: 10,000,000 Exp
   Xung quanh: 4,000,000 Exp

   Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

   Tiêu diệt: 6,000,000 Exp
   Xung quanh: 4,000,000 Exp

   Tiêu diệt: 15,000,000 Exp
   Xung quanh: 10,000,000 Exp

   Thủy Tặc Đại Tướng Quân

   Tiêu diệt: 7,000,000 Exp
   Xung quanh: 5,000,000 Exp

   Tiêu diệt: 15,000,000 Exp
   Xung quanh: 10,000,000 Exp

   Sang bờ Bắc thành công

   Nhận ngẫu nhiên 1 lượng lớn kinh nghiệm:
   3,000,000
   4,000,000
   5,000,000

   Chắc chắn nhận được
   10,000,000 Exp
  • Dã Tẩu:
   • Tăng giới hạn nhận nhiệm vụ / ngày: từ 40 thành 80 nhiệm vụ / ngày
   • Bỏ giới hạn sử dụng Dã Tẩu Lệnh Bài / ngày
   • Điều chỉnh: Giảm giá bán Dã Tẩu Lệnh Bài tại shop Bảo Vật (Áp dụng đến khi tiến hành gộp máy chủ)
  • Bảo Hộ Tiêu:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Giới hạn nhận Bảo Hộ Tiêu (Thường) 1 lần / ngày 2 lần / ngày
   Tiêu Xa Đồng 7,000,000 Exp 10,000,000 Exp
   Tiêu Xa Bạc 15,000,000 Exp 15,000,000 Exp
   Tiêu Xa Vàng 25,000,000 Exp Không thay đổi
   Tiêu Xa Bạch Kim

   50,000,000 Exp
   30 vạn lượng
   1 Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim

   50,000,000 Exp
   30 vạn lượng
   2 Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim
   Tiêu Xa Cống Phẩm

   100,000,000 Exp
   50 vạn lượng
   3 Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim
   1 Rương Cống Phẩm Tiêu Cục

   100,000,000 Exp
   50 vạn lượng
   5 Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim
   1 Rương Cống Phẩm Tiêu Cục
   1 Kim Quang Lệnh
  • Bắc Đẩu Lão Nhân:
   LOẠI NHIỆM VỤ HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Tìm NPC đối thoại 500,000 Exp 5,000,000 Exp
   Tìm vật phẩm 1,000,000 Exp 5,000,000 Exp
   Phục mệnh tổ đội 1,000,000 Exp 5,000,000 Exp
  • Viêm Đế:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Phần thưởng rơi ra khi tiệu diệt Lương Mi Nhi Chắc chắn rơi 1 Mảnh trang bị Kim Quang Ngẫu nhiên rơi
   1~3 Mảnh trang bị Kim Quang
  • Các Loại Quả:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Quả Huy Hoàng (Trung) 4,000,000 Exp 8,000,000 Exp
   Quả Hoàn Kim 50,000,000 Exp Không thay đổi
   Bách Niên Huy Hoàng Quả 8,000,000 Exp 12,000,000 Exp
   Thiên Niên Huy Hoàng Quả 10,000,000 Exp 15,000,000 Exp
   Vạn Niên Huy Hoàng Quả 13,000,000 Exp 18,000,000 Exp
  • Nhiệm Vụ Thiên Long Hỏa Khí
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Nộp 3 tín vật Thiên Long: Tống Kim - Online - Dã Tẩu 5,000,000 Exp 20,000,000 Exp
   Nộp 4 tín vật Thiên Long: Tống Kim - Online - Dã Tẩu - Phong Lăng Độ 7,000,000 Exp 30,000,000 Exp
   Nộp 5 tín vật Thiên Long: Tống Kim - Online - Dã Tẩu - Phong Lăng Độ - Vượt Ải 12,000,000 Exp 50,000,000 Exp
  • BOSS Đại Hoàng Kim:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Khi tiêu diệt thành công 10,000,000 Exp 20,000,000 Exp
   Xung quanh Boss 5,000,000 Exp 15,000,000 Exp
  • Phú Quý Cẩm Hạp:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Sử dụng phú quý cẩm hạp 500,000 Exp 4,000,000 Exp
   Nhận thưởng số phổ thông 2,000,000 Exp 10,000,000 Exp
   Nhận thưởng số đặc biệt 10,000,000 Exp 50,000,000 Exp
  • Kim Quang Tướng Quân:
   LOẠI PHẦN THƯỞNG HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH
   Phần thưởng rơi ra khi tiệu diệt Kim Quang Tướng Quân Có tỉ lệ rơi 1 mảnh trang bị Kim Quang Chắc chắn rơi 1 mảnh trang bị Kim Quang

 

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :