S56 - NÂNG CẤP AN BANG HOÀN MỸ

15/03/2024

Thân gửi chư vị huynh đệ!

Võ Lâm Chính Tông gửi tới chư vị chức năng nâng cấp An Bang thành An Bang Hoàn Mỹ với hướng dẫn cụ thể sau

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì định kỳ tới đây

I. CÁC CHỨC NĂNG CẦN QUAN TÂM

CHỨC NĂNG TÁC DỤNG
Hoán đổi trang bị An Bang Do An Bang Liên Đấu và An Bang Cực Phẩm không thể nâng cấp. Do vậy cần hoán đổi thành trang bị An Bang thường (Sẽ có thuộc tính tương đương)
Phân rã trang bị An Bang Phân rã các trang bị An Bang thành các Tinh Thạch để sử dụng cho việc nâng cấp An bang Hoàn Mỹ
Nâng cấp thành An Bang Hoàn Mỹ Tiến hành nâng cấp An Bang thành An Bang Hoàn Mỹ
Hoàn nguyên An Bang Hoàn Mỹ Nếu thuộc tính của An Bang Hoàn Mỹ chưa ưng ý: Có thể thực hiện hoàn nguyên để trở thành trang bị An Bang trước khi nâng cấp (Thuộc tính của An Bang vẫn giữ nguyên)
NPC liên quan Thợ Rèn Tây Vực tại Nam Nhạc Trấn

II. HOÁN ĐỔI TRANG BỊ AN BANG:

 • Các trang bị An Bang Liên Đấu: Không thể nâng cấp lên Hoàn Mỹ, do vậy cần hoán đổi thành An Bang thường (Có thuộc tính tương đương). Áp dụng với các loại trang bị sau:
  • [Liên Đấu] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
  • [Liên Đấu] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  • [Liên Đấu] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
  • [Liên Đấu] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
 • Bộ trang bị An Bang Max kháng từ giải đấu:
  • Chỉ áp dụng với những bộ trang bị gồm 4 món: Dây chuyền KTC 20% + 2 nhẫn có NL 200 + Ngọc bội Nội lực 200
  • Cần liên hệ với fanpage để đổi thành trang bị An Bang Cực Phẩm
  • Với trang bị An Bang Cực Phẩm: Khi nâng cấp thành An Bang Hoàn Mỹ mà thuộc tính không như ý thì khi hoàn nguyên sẽ nhận lại trang bị An Bang Cực Phẩm (Nội lực vẫn giữ ở mức 200)

III. PHÂN RÃ TRANG BỊ AN BANG:

 • Đối với các trang bị An Bang không có nhu cầu sử dụng, chư vị có thể tiến hành phân rã để làm nguyên liệu cho việc nâng cấp
 • Các nguyên liệu sau khi phân rã đều có thể giao dịch được
NGUYÊN LIỆU YÊU CẦU THUỘC TÍNH NHẬN ĐƯỢC SỐ LƯỢNG
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên + 100 vạn Kháng tất cả: 15% Băng Thạch Kết Tinh 10
Kháng tất cả: 16% Băng Thạch Kết Tinh 15
Kháng tất cả: 17% Băng Thạch Kết Tinh 20
Kháng tất cả: 18% Băng Thạch Kết Tinh 30
Kháng tất cả: 19% Băng Thạch Kết Tinh 70
Kháng tất cả: 20% Băng Thạch Kết Tinh 100
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn + 100 vạn Kháng Băng: 25~27% Cúc Hoa Thạch 3
Kháng Băng: 28~29% Cúc Hoa Thạch 4
Kháng Băng: 30% Cúc Hoa Thạch 5
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội + 100 vạn Kháng Độc: 25~27% Điền Hoàng Thạch 3
Kháng Độc: 28~29% Điền Hoàng Thạch 4
Kháng Độc: 30% Điền Hoàng Thạch 5
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ + 100 vạn Kháng Hỏa: 25~27% Kê Huyết Thạch 3
Kháng Hỏa: 28~29% Kê Huyết Thạch 4
Kháng Hỏa: 30% Kê Huyết Thạch 5

IV. NÂNG CẤP TRANG BỊ AN BANG

 • Những dòng thuộc tính của trang bị An Bang ban đầu sẽ không thay đổi
 • Thuộc tính thêm vào của An Bang Hoàn Mỹ sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên
 • Cần nâng cấp theo thứ tự bên dưới:
  • [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
  • [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  • [Hoàn Mỹ] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
  • [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
THỨ TỰ VẬT PHẨM YÊU CẦU SỐ LƯỢNG NHẬN ĐƯỢC
1 Cúc Hoa Thạch 100 [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Mãnh Thiên Thạch (100 xu ở shop Bảo Vật) 1
Lam Thủy Tinh 10
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn 1
2 Kê Huyết Thạch 100 [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
Mãnh Thiên Thạch (100 xu ở shop Bảo Vật) 1
Lục Thủy Tinh 10
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 1
3 Băng Thạch Kết Tinh 100 [Hoàn Mỹ] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mãnh Thiên Thạch (100 xu ở shop Bảo Vật) 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 6
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên 1

4

 

Điền Hoàng Thạch 100 [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
Mãnh Thiên Thạch (100 xu ở shop Bảo Vật) 1
Tử Thủy Tinh 10
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 1

 

V. HOÀN NGUYÊN TRANG BỊ AN BANG HOÀN MỸ:

 • Nếu thuộc tính của trang bị An Bang Hoàn Mỹ không được như ý, có thể hoàn nguyên để nhận lại trang bị An Bang
 • Kháng tính: sẽ được giữ nguyên như trang bị trước khi nâng cấp
 • Nội lực: sẽ thay đổi ngẫu nhiên
 • Thuộc tính mới của An Bang Hoàn Mỹ: sẽ mất
 • Công thức: 1 trang bị An Bang Hoàn Mỹ + 1.000 vạn lượng
 • Có xác suất thành công hoặc thất bại:
  • Thành công: Nhận lại trang bị An Bang (với thuộc tính như miêu tả ở trên)
  • Thất bại: Mất 500 vạn lượng
 • Với trang bị An Bang Cực Phẩm: Khi hoàn nguyên sẽ nhận lại trang bị An Bang Cực Phẩm (Giữ nguyên thuộc tính nội lực và kháng)

VI. HÌNH ẢNH MINH HỌA TRANG BỊ AN BANG HOÀN MỸ

HÌNH ẢNH THUỘC TÍNH
Sinh lực: 80 - 160
Sinh lực: 80 - 160

Dây Chuyền An Bang 15-19%: Tăng kháng Lôi: 5% - 10%
Dây Chuyền An Bang 20%: Tăng kháng Lôi: 5% - 9%
Dây Chuyền [Cực Phẩm] An Bang 20%: Tăng kháng Lôi: 5% - 10%

Kháng tất cả: 3% - 5%
 
Võ Lâm Chính Tông kính bút!


BÀI LIÊN QUAN :