BẢO HỘ TIÊU - KIM SƠN - CHÂU GIANG

07/10/2022

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

 • Thời gian diễn ra:
  • Đợt 1: 08:00 ~ 10:00
  • Đợt 2: 13:00 ~ 15:00
  • Đợt 2: 22:00 ~ 24:00
 • Đối tượng tham gia:
  • Đẳng cấp yêu cầu:
   • Kim Sơn: 130 trở lên
   • Châu Giang: 100 trở lên
  • Đã gia nhập môn phái

II. NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN TRONG TÍNH NĂNG

NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN THÔNG TIN CHI TIẾT


Xa Phu các thành/thôn

 • Chức năng:
  • Đối thoại với NPC Xa Phu các thành thị để di chuyển vào bản đồ Con Đường Tơ Lụa
  • Đưa người chơi tới các vị trí tập kết trong bản đồ Con Đường Tơ Lụa.


Long Môn Tiêu Sư

 • Vị trí: Con Đường Tơ Lụa
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ bảo hộ tiêu xa
  • Hộ tống tiêu xa thường
  • Hộ tống tiêu xa đặc biệt
  • Mua các vật phẩm hỗ trợ tiêu xa
  • Đưa người chơi ra ngoài


Thương Buôn

 • Vị trí: Con Đường Tơ Lụa
 • Chức năng:
  • Nhận thưởng nhiệm vụ hộ tống tiêu xa
  • Đưa người chơi tới vị trí của Long Môn Tiêu Sư
  • Đưa người chơi ra ngoài


Truyền Tống

 • Vị trí: Tại các vị trí Tập Kết - Con Đường Tơ Lụa
 • Chức năng:
  • Đưa người chơi ra ngoài


Hoán Đổi Lệnh

 • Tính chất: Khóa và có hạn sử dụng
 • Nguồn gốc: Nhận được 1 Hoán Đổi Lệnh khi tham gia các tính năng sau:
  • Hoàn thành 30 dã tẩu / ngày
  • Vượt Ải thành công ải 25
  • Tống Kim 21:00 đạt tích lũy 10,000 điểm trở lên
  • Mua tại kỳ trân các với giá 5 tiền đồng
 • Hạn sử dụng: 1 ngày kể từ lúc nhận.
 • Công dụng: Dùng để đổi Tiêu Xa khác khi nhận nhiệm vụ Hộ tống tiêu xa đặc biệt, chắc chắn đổi ra 1 trong 3 loại tiêu xa Vàng – Bạch Kim – Cống Phẩm.


Gia Huyết Phù

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Long Môn Tiêu Sư
 • Giá bán: 20 vạn
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch
 • Công dụng: chuột phải sử dụng phục hồi sinh lực cho tiêu xa: 15,000 sinh lực mỗi nửa giây, duy trì tác dụng trong 3 giây.


Gia Tốc Phù

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Long Môn Tiêu Sư
 • Giá bán: 20 vạn
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch
 • Công dụng: chuột phải sử dụng tăng tốc độ di chuyển tiêu xa 100%, duy trì tác dụng trong 10 giây.

Hóa Giải Phù (1 Phút)

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Long Môn Tiêu Sư
 • Giá bán: 5 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch
 • Công dụng: chuột phải sử dụng giúp tiêu xa hóa giải toàn bộ sát thương nhận vào, duy trì tác dụng trong 60 giây.

Hóa Giải Phù (3 Phút)

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Long Môn Tiêu Sư
 • Giá bán: 15 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch
 • Công dụng: chuột phải sử dụng giúp tiêu xa hóa giải toàn bộ sát thương nhận vào, duy trì tác dụng trong 180 giây.

Biến Thân Phù

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Long Môn Tiêu Sư
 • Giá bán: 50 vạn
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch
 • Công dụng: chuột phải sử dụng để thay đổi trạng thái màu sắc (Vàng - Xanh - Tím) cho tiêu xa.
 • Lưu ý: Chủ tiêu có thể tấn công tiêu xa của mình nếu tiêu xa khác màu với chủ tiêu.


Tiêu Xa

 • Nguồn gốc: Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ hộ tống tiêu xa
 • Có 5 loại Tiêu Xa, khi hoàn thành hộ tống sẽ nhận được các phần thưởng khác nhau.
 • Nhận nhiệm vụ "Hộ tống tiêu xa thường": sẽ ngẫu nhiên nhận được
  • Tiêu Xa Đồng
  • Tiêu Xa Bạc
  • Không thể bị cướp
 • Nhận nhiệm vụ "Hộ tống tiêu xa đặc biệt": sẽ ngẫu nhiên nhận được
  • Tiêu Xa Bạc
  • Tiêu Xa Vàng
  • Tiêu Xa Bạch Kim
  • Tiêu Xa Cống Phẩm
  • Có thể bị người khác đánh cướp bằng cách đánh hết máu của tiêu xa
  • Có thể sử dụng các vật phẩm hỗ trợ tiêu xa để bảo hộ chuyến tiêu của mình.


Hãn Huyết Tây Vực

Nguồn gốc: có thể nhận được khi sử dụng Rương Cống Phấm Tiêu Cục từ hoạt động bảo hộ tiêu cống phẩm và Rương Chiến Lợi Phẩm từ hoạt động cướp tiêu xa.


Rương
Chiến Lợi Phẩm

 • Nguồn gốc: Nhận được từ hoạt động cướp tiêu
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch
 • Công dụng: chuột phải sử dụng (tiêu hao 5 vạn lượng) nhận được 3,000,000 Exp cộng dồn và một vật phẩm ngẫu nhiên, phần thưởng chi tiết xem bảng bên dưới.
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 10 Rương Chiến Lợi Phẩm /ngày


Rương
Cống Phẩm Tiêu Cục

 • Nguồn gốc: Nhận được từ hoạt động hộ tống “Tiêu Xa Cống Phẩm”
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch
 • Công dụng: chuột phải sử dụng nhận được vật phẩm quý giá, phần thưởng chi tiết xem bảng bên dưới.

 

 • Phần Thưởng Rương Chiến Lợi Phẩm: chuột phải sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau
TÊN VẬT PHẨM
Ngẫu nhiên 1 Vật phẩm hỗ trợ kinh nghiệm: Tiên Thảo Lộ - Thiết La Hán
Ngẫu nhiên 1 Vật phẩm hỗ trợ may mắn: Thiên Sơn Bảo Lộ - Quế Hoa Tửu
Ngẫu nhiên 5 vật phẩm trong các loại thuốc PK hoàn
Ngẫu nhiên: 10 - 15 vạn
Ngẫu nhiên 1 loại Bảo Thạch: Lam - Tử - Lục Thủy Tinh - Tinh Hồng Bảo Thạch
Hãn Huyết Tây Vực (HSD 7 ngày)
Ngẫu nhiên 1 Rương Trang Bị Xanh: Khôi - Giáp - Hộ Uyển - Đai - Giày - Nhẫn - Ngọc Bội - Hạng Liên - Vũ Khí
Lưu ý: Các vật phẩm sử dụng sẽ có hạn sử dụng

 

 • Phần Thưởng Rương Cống Phẩm Tiêu Cục: chuột phải sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau
TÊN VẬT PHẨM
Ngẫu nhiên 1 loại Võ Học: Võ Lâm Mật Tịch - Tẩy Tủy Kinh
Dao Quang Lệnh
Ngẫu nhiên 3 vật phẩm trong các loại Trân Lộ: Bách - Thiên - Vạn Niên Trân Lộ
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
3 Lệnh Bài Tinh Anh
Kim Quang Lệnh
Hãn Huyết Tây Vực (HSD 7 ngày)
Ngẫu nhiên 1 loại Bảo Rương: Định Quốc - An Bang
Ngẫu nhiên 1 ngọc bội: Hiệp Cốt - Nhu Tình
Ngẫu nhiên 10 Rương Trang Bị Xanh: Khôi - Giáp - Hộ Uyển - Đai - Giày - Nhẫn - Ngọc Bội - Hạng Liên - Vũ Khí
Lưu ý: Các vật phẩm sử dụng sẽ có hạn sử dụng

 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 • Đối thoại với NPC Xa phu các thành thị đưa tới bản đồ Con Đường Tơ Lụa hoặc các điểm tập kết
 • Khi vào bản đồ Con Đường Tơ Lụa sẽ mặc định trạng thái chiến đấu và không thể sử dụng các loại phù tại bản đồ này, chết không mất kinh nghiệm, không rớt chỉ số PK và không thể tạo tổ đội.
 • Người chơi nhận nhiệm vụ Hộ tống tiêu xa tại NPC Long Môn Tiêu Sư
 • Có 2 loại nhiệm vụ hộ tống để chư vị lựa chọn, mỗi loại tiêu xa sẽ có trạng thái, giới hạn và phần thưởng khác nhau.
 • Khi người chơi nhận nhiệm vụ hộ tống sẽ có thông báo người chơi nhận được loại tiêu xa nào
  • Nhận nhiệm vụ hộ tống tiêu xa thường: chỉ thông báo cho cá nhân biết, không thông báo kênh hệ thống.
  • Nhận nhiệm vụ hộ tống tiêu xa đặc biệt: khi nhận sẽ có xuất hiện thông báo nhưng không xuất hiện thông tin tiêu xa và tên người nhận nhiệm vụ.
 • Đối với nhiệm vụ Hộ tống tiêu xa đặc biệt: người chơi có thể thay đổi tiêu xa khác thông qua vật phẩm Hoán Đổi Lệnh khi đã nhận nhiệm vụ hộ tống tiêu xa đặc biệt (cần phải có Hoán Đổi Lệnh trong hành trang cá nhân). Khi sử dụng Hoán Đổi Lệnh để thay đổi tiêu xa khác, sẽ thay đổi ngẫu nhiên 1 trong 3 loại tiêu xa: Vàng – Bạch Kim – Cống Phẩm.
LOẠI NHIỆM VỤ PHẦN THƯỞNG
 • Hộ tống tiêu xa thường
  • Tiêu Xa không thể bị tấn công
  • Không thể thay đổi tiêu xa
  • Không thể nhận buff và vòng sáng hỗ trợ từ người chơi
  • Có thể sử dụng Gia Huyết Phù và Gia Tốc Phù để tăng máu và tốc độ cho tiêu
  • Yêu cầu: 30 vạn
  • Khi nhận sẽ ngẫu nhiên 1 trong 2 loại tiêu xa sau:
   • Tiêu Xa Đồng
   • Tiêu Xa Bạc

Tiêu Xa Đồng: 7,000,000 Exp cộng dồn

Tiêu Xa Bạc: 15,000,000 Exp cộng dồn

 • Hộ tống tiêu xa đặc biệt
  • Có thể thay sử dụng Hoán Đổi Lệnh để đổi ngẫu nhiên sang 1 trong 4 loại tiêu xa: Bạc, Vàng, Bạch Kim, Cống Phẩm
  • Tiêu Xa có thể bị tấn công
  • Có thể nhận các buff và vòng sáng hỗ trợ từ nhân vật (Buff tốc độ, máu, kháng, ...)
  • Có thể sử dụng Gia Huyết Phù và Gia Tốc Phù... để buff hỗ trợ cho tiêu xa
  • Yêu cầu: 5 tiền đồng / hộ tống
  • Nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 loại tiêu xa sau:
   • Tiêu Xa Bạc
   • Tiêu Xa Vàng
   • Tiêu Xa Bạch Kim
   • Tiêu Xa Cống Phẩm

Tiêu Xa Bạc:

 • 15,000,000 Exp cộng dồn

Tiêu Xa Vàng:

 • 25,000,000 Exp cộng dồn

Tiêu Xa Bạch Kim:

 • 50,000,000 Exp cộng dồn
 • 1 Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim
 • 30 vạn 

Tiêu Xa Cống Phẩm:

 • 100,000,000 Exp cộng dồn
 • 3 Bảo Rương Mảnh Hoàng Kim
 • 1 Rương Cống Phẩm Tiêu Cục (có hạn sử dụng)
 • 50 vạn 
 • Lưu ý:  Không giới hạn số lần nhận nhiệm vụ, chỉ giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ hộ tống
  • Hộ tống tiêu xa thường: 1 lần / ngày / nhân vật
  • Hộ tống tiêu xa đặc biệt: 2 lần / ngày / nhân vật
  • Trong cùng một thời điểm cho phép hộ tống tối đa 20 tiêu xa, nếu đã có đủ 20 tiêu đang di chuyển thì sẽ không thể nhận tiếp được, phải chờ đến khi có tiêu xa về đến đích thì tiêu xa mới mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ.
  • Khi tiêu xa kết thúc lộ trình di chuyển nhân vật cần phải có trong bản đồ Con Đường Tơ Lụa, nếu không có trong bản đồ nhiệm vụ hộ tống sẽ thất bại.
 • Tiêu xa sẽ tự di chuyển về tới vị trí đích (Chư vị cần phải có trong bản đồ Con Đương Tơ Lụa mới được tính, nếu nhân vật không có trong bản đồ khi tiêu xa di chuyển tới đích sẽ được tính là thất bại)
 • Chư vị đối thoại với NPC Thương Buôn để nhận phần thưởng.
 • Trong quá trình hộ tống tiêu xa đặc biệt, tiêu xa của chư vị có thể bị tấn công và bị cướp bởi đạo tặc hoặc người chơi khác.
 • Chư vị có thể sử dụng các vật phẩm hỗ trợ tiêu xa để giúp quá trình hộ tống của mình trở nên dễ dàng hơn
  • Gia tốc phù: Tăng tốc độ di chuyển của tiêu xa
  • Gia huyết phù: hồi phục sinh lực cho tiêu xa
  • Hóa giải phù: Hóa giải toàn bộ sát thương và kỹ năng nhận vào
  • Biến thân phù: Thay đổi trạng thái màu sắc của Tiêu Xa (lưu ý: Chủ tiêu có thể tấn công tiêu xa của mình nếu tiêu xa khác màu)
 • Để tấn công các tiêu xa chư vị cần phải thay đổi trạng thái màu của nhân vật khác với trạng thái màu của chủ tiêu xa.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHẦN THƯỞNG RƠI RA
 • Cướp tiêu
  • Khi cướp tiêu thành công hoặc tiêu xa chết sẽ rơi ra đất:
   3 tiền đồng và Rương chiến lợi phẩm (số lượng tùy vào loại tiêu xa)

Tiêu Xa Bạc:

 • 3 Tiền Đồng
 • 2 Rương Chiến Lợi Phẩm (có hạn sử dụng)

Tiêu Xa Vàng:

 • 3 Tiền Đồng
 • 3 Rương Chiến Lợi Phẩm (có hạn sử dụng)

Tiêu Xa Bạch Kim

 • 3 Tiền Đồng
 • 5 Rương Chiến Lợi Phẩm (có hạn sử dụng)

Tiêu Xa Cống Phẩm:

 • 3 Tiền Đồng
 • 10 Rương Chiến Lợi Phẩm (có hạn sử dụng)
 • Khi người chơi cướp tiêu thành công, sẽ có xuất hiện thông báo tên người cướp và tiêu xa cướp được.

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :