Hướng dẫn tải game
Bước 1: Tải Game
 
Bước 2: Chạy file vừa tải về
Bước 3: Nhấn [Install]
Bước 4: Vào game
 
Bước 1: Tải patch nếu máy đã có game VLTK
Bước 2: Chạy file vừa tải về
Bước 3: Nhấn [Browse...] rồi chọn đến thư mục game Võ Lâm có sẵn trên máy
Bước 4: Nhấn [Install]
Bước 5: Vào game